Storskifte 1792:

Storskifte besvär skogen 1814:

Lantmäteri Strömfall 1820:

Byordningsprotokoll 1828 -:

Laga skifte 1849:

Laga skifte besvär 1853:

Nils Petersson dagbok om markbyten m.m.: