Bilderna visar biotopen, den store granen som dukade under för Per /den var drygt 40 m, en av våra gamla tallar, vältan med fröträden från göteborgshygget och Ingemar och Börje i arbete med en stock.