Vi har ju sedan ett tiotal år avsatt 5 ha till biotop, som innehåller förfädernas strävan att vårda skogen. Några bilder säger mer än många ord. Biotopen innehåller ca 2700 kbm och är ca 150 år på ca 3 ha, resten är mosse.